17 September 2021
Online conference
Europe/Ljubljana timezone

Scientific Programme

  • Plenary lectures / Plenarna predavanja

    • Plenary lectures / Plenarna predavanja

  • Psychology/social and health of the elderly / Psihologija/ sociala in zdravje starejših odraslih

  • Nutrition and health of the elderly / Prehrana in zdravje starejših odraslih

  • Technological and ICT solutions and health of the elderly / Tehnološke in ostale IKT rešitve in zdravje starejših odraslih

  • Physioteraphy and health of the elderly / Fizioterapija in zdravje starejših odraslih

  • Physical activity and health of the elderly / Gibanje in zdravje starejših odraslih